Meny

 

Temporært- og Spesialrenhold

Temporærrenhold

Renholds- og vedlikeholdsarbeid som ivaretar kundens verdier og fremmer et godt inneklima.

 • Nedvask
 • Byggvask
 • Gulvbehandling, skuring og boning
 • Teppe- og møbelrens
 • Vindusvask
 • Fasadevask
 • Fergerenhold

 

Spesialrenhold

Renholdsoppgaver som krever spesiell faglig kompetanse.

 • Smitterenhold, forebyggende

fast eller temporært for helseinstitusjoner, hotel o.l.

 • Smitterenhold ved utbrudd av virus/bakterier, f.eks. Novovirus, Salmonella m.v.
 • Leginellaservice, dusj- og vannanlegg i idrettshaller, hoteller, helseinstitusjoner m.v.
 • Tørrisblåsing, for renhold av flater som ikke tåler vann.

 

Rent Tørt Bygg (RTB)

RENEX har ansatte med dokumentert spesialutdannelse inne RTB og INSTA standarden fra Teknologisk Institutt.

Vi har ansatte på flere kunnskapsnivå opp til nivå 4 /godkjente instruktører.

 • Større byggeprosjekt med krav om RTB
 • Store bygg-vasker med krav til teknisk dokumentasjon etter INSTA standarden
 • Vi har instrument for objektive målinger DustDetector

 

Kontakt oss for temporært- og spesialrenhold