Meny

Bærekraft

                                                                     

Renex overordnet bærekraftsmål - FNs bærekraftsmål

Bedriftens styre har besluttet at Renex skal bidra til å oppfylle FNs 17 bærekraftsmål og støtte opp om Agenda 2030 som skal sikre oppnåelse av målene inne 2030.

For å nå våre mål har vi to strategier:

 

 

 

Renex – bærekraft i samarbeid med andre

 

FNs bærekraftsmål 17 Samarbeid for å nå målene

Renex er gjennom sitt medlemskap i NHO en aktiv deltager for at Norge skal levere på FNs 17 bærekraftsmål. Renex støtter opp om, og deltar aktivt for at NHO skal være en pådriver både ovenfor bedrifter og myndigheter.

 

 

 

 

Renex – våre mål lokalt

Renex har valgt seg bærekraftsmål ut i fra «hva kan vi gjør lokalt». Vi har valgt å fokusere på FNs bærekraftsmål 8, 13, 14 og 15.

 

Bærekraftsmål 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Renex organisert i NHO
Tarifflønn til alle ansatt
Skape 100% stillinger
Lik lønn for likt arbeid
Fokus på sikket arbeidsmiljø
Inkludere innvandrere i arbeidslivet

 

 

Bærekraftsmål 13 – Stoppe klimaendringene

Bilparken skiftes løpende til el-biler og inne 2027 skal hele bilparken ha nullutslipp
Minimere bruk av kjemi – kun bruke miljømerkede produkter
Erstatte såpe med micro-mopper/kluter og vann
Renex jobber aktivt for å bli sertifisert som miljøfyrtårn

 

 

   

Bærekraftsmål 14 Liv under vann og 15 Liv på land

Avfall som f.eks emballasje, plast og papp kildesorteres til resirkulering
Vi tar ansvar for at all emballasje leveres til miljøstasjoner godkjent av miljømyndighetene