Meny

Temporært- og Spesialrenhold

Alle tjenester som ikke tilfaller under tradisjonelt og daglig renhold kalles som oftest for temporært renhold eller spesialrenhold. Som oftest kreves det ekstra kompetanse og utstyr for å gjennomføre rengjøring med kvalitet.

Vi i Renex er godkjent som renholds leverandør av arbeidstilsynet. Våre rutiner omfatter den HMS dokumentasjon som er nødvendig for å kunne levere i alle bransjer. Vi har erfaring med de fleste typer renhold i kategorien temporært- og spesialrenhold - for oss er ingen prosjekter for små eller for store.
 

Temporært renhold

 
Renholds- og vedlikeholdsarbeid som ivaretar kundens verdier og fremmer et godt inneklima.

• Nedvask
• Byggvask
• Gulvbehandling, skuring og boning
• Teppe- og møbelrens
• Vindusvask
• Fasadevask
• Fergerenhold
Spesialrenhold
 

Renholdsoppgaver som krever spesiell faglig kompetanse.

 
• Smitterenhold, forebyggende fast eller temporært for helseinstitusjoner, hotell o.l.
• Smitterenhold ved utbrudd av virus/bakterier, f.eks. Novovirus, Salmonella m.v.
• Leginellaservice, dusj- og vannanlegg i idrettshaller, hoteller, helseinstitusjoner m.v.
• Tørrisblåsing, for renhold av flater som ikke tåler vann.
 
Vi har avdelinger i Bergen, Molde, Ålesund og Kristiansund og er det naturlige valget for deg som ønsker en lokal aktør til å håndtere temporært (spesial) renhold for din bedrift.
 
Kontakt oss dersom du ønsker mer informasjon om våre tjenester!

 

Avdelinger

 

Ålesund

Post- og besøksadresse

Hundsværgata 8

6008 Ålesund

Sentralbord: 400 10 015

e-post: oyvind@renex.no

 

Bergen

Post- og besøksadresse

Vollane 2

5105 Eidsvåg i Åsane

Sentralbord: 959 05 800 

Tlf. 905 65 028

e-post: richard@renex.no

 

Kristiansund

Post- og besøksadresse:

Industriveien 4 B

6517 Kristiansund

Tlf. 416 09 090

e-post: hjalmar@renex.no

 

Molde

Tlf. 954 31 874

e-post: olav@renex.no