Meny

 

Om oss

Historie

RENEX ® ble etablert i Ålesund året 2011. Ideen til RENEX er en lokal leverandør som har de lokale bedrifters fleksibilitet og pris, men de nasjonale aktørers kunnskap og erfaring, både for kunder og medarbeider. RENEX har hele tiden styrt etter filosofien «fornøyde medarbeider gir fornøyde kunder». Det stiller store krav til oss som arbeidsgiver, men også store krav til våre medarbeidere om å levere tjenester av prima kvalitet.

Vi så et økende behov for kunnskapskrevende servicetjenester som f.eks. til riggdrift, kantinedrift, næringsmiddelrenhold, RTB og hotellrenhold.

Markedet har bekreftet vår antagelse om at det var behov for en slik leverandør.

RENEX har en fin utvikling både med tanke på økonomi og bemanning. Med bakgrunn i filosofien om at «fornøyde medarbeider gir fornøyd kunder», er vekst og utvikling styrt av og med mennesker som ønsker å arbeide i Renex. Gründerne Peter og Øyvind hadde ikke planer om den geografiske veksten som har vært. Men de riktige personene dukket opp og ville jobbe i Renex, og det ble naturlig å starte avdeling i flere område. I 2012 starter RENEX i Bergen og i 2013 RENEX i Kristiansund. RENEX Molde ble startet i 2021 og driftes sammen med Kristiansund som RENEX avdeling Nordmøre og Romsdal. I 2022 har RENEX utvidet med avdelingskontor i Bodø, som dekker vår satsing i Nordland og Troms.

Renex er i dag 300 ansatte og forventer å omsette for 150 mill. i 2022.

RENEX ® er registrert varemerke registreringsnummer 315851

 

Renex mottok gaselleprisen i 2015 og 2017.

Gasellevinner 2015 2017

 

NHO

Renex er medlem av NHO Service. Visjonen «Service i ordnede former» falt naturlig inn i vår forretningsmodell.  

 

HMS

RENEX fikk bedriftshelsetjeneste for ansatte allerede det året vi ble etablert. Vi er i dag tilknyttet AVONOVA. Bedriften har eget arbeidsmiljøutvalg, og har verneombud tilknyttet alle avdelingskontor. RENEX er godkjent som renholds leverandør av arbeidstilsynet. Våre rutiner omfatter den HMS dokumentasjon som er nødvendig for å kunne levere i alle bransjer.

 

Kvalitetssystem

RENEX jobber systematisk med å dokumentere kvalitet på det arbeidet som leveres. Det er spesielt i leveranse til matindustrien at kravet til dokumentasjon er viktig. Men også bygg-, anleggs- og oljeindustrien stiller strenge krav til dokumentasjon. Spesielt når det skal utføres etter RTB og INSTA standard.  RENEX har ansatte utdannet på nivå 4 ved Teknologisk institutt (TI) for gjennomføring og kontroll etter INSTA 800/ RTB standard. Vi er opptatt av å utdanne og videreutvikle medarbeideren. Alle som jobber innenfor NMS gjennomgår hygienekurs ved oppstart, og må gjennomføre årlig oppdatering. Vi bruker TI for å videreutdanne ledende medarbeider etter INSTA standarden.

Våre fulltidskantiner er bemannet med kokker som jobber målrettet med egenutvikling. IK mat er et viktig arbeidsverktøy i ivaretakelse av matsikkerhet.

For mindre matanordninger ansettes godt kursede medarbeider som kan utføre IK mat i praksis. Alle deltar på faste samlinger der kvalitet og menyer utvikles.

«kvalitet og kunnskap går hand i hand»