Meny

 

Næringsmiddelrenhold

Avdelingen er ledet av Næringsmiddelteknologer som er kjent med fagterminologien i matproduksjon.

Alle som jobber med næringsmiddelrenhold må gjennom introduksjonskurs Hygiene.

RENEX har årlig Hygiene-/oppdateringskurs for alle ansatte.

Vi tilbyr ulike tjenester og serviceløsninger for matindustrien.

Vi utfører produksjonsrenhold for:

  • Slakteri (kjøtt og fisk)
  • Foredlingsanlegg
  • Pakkeri
  • Bakeri
  • Meieri
  • Bryggeri

 

RENEX tar også enkelt oppdrag og engangs nedvasker for matindustrien.

RENEX gir konsulentbistand ved produksjonsutfordringer.

RENEX tar saneringsoppdrag (spesialteam) ved ulike utfordringer (som f.eks. listeria, salmonella, E.coli etc.)