Meny

 

Næringsmiddelrenhold

Avdelingen er ledet av Næringsmiddelteknologer som er kjent med fagterminologien i matproduksjon.

Alle som jobber med næringsmiddelrenhold må gjennom introduksjonskurs Hygiene.

RENEX har årlig Hygiene-/oppdateringskurs for alle ansatte.

Vi tilbyr ulike tjenester og serviceløsninger for matindustrien.

Vi utfører produksjonsrenhold for:

  • Slakteri (kjøtt og fisk)
  • Foredlingsanlegg
  • Pakkeri
  • Bakeri
  • Meieri
  • Bryggeri

 

RENEX tar også enkelt oppdrag og engangs nedvasker for matindustrien.

RENEX gir konsulentbistand ved produksjonsutfordringer.

RENEX tar saneringsoppdrag (spesialteam) ved ulike utfordringer (som f.eks. listeria, salmonella, E.coli etc.)

 

Kontakt oss for næringsmiddelrenhold